ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

عضویت در کانال تلگرامی ابر و باد

متأسفانه اغلب متفكران علوم انساني در دوران معاصر، مخصوصاً در مغرب زمين، آن چنان كه اهميت اين پديده الهي اقتضا مي كند، آن را مورد توجه قرار نداده اند!اهميت پديده شهادت در درجه اي است كه اگر در تاريخ بشري جز يك فرد شهيد وجود نداشت، براي اثبات آهنگِ عاليِ عالم هستي كه بيان كننده هدف اعلاي حيات است كافي بود، چه رسد به اين كه...

جستجو در اشخاص
جستجو در موضوعات